onsdag 26. oktober 2011

Hvorfor jeg foretrekker nettleseren Opera?

Det finnes mange meninger om nettlesere. Noen vet ikke at det finnes alternativer (vanligvis til Internet Explorer), mens andre brenner sterkt for "sin" favoritt, og kan ikke fatte og begripe at ikke alle andre følger etter. Det er så godt som umulig å kåre én nettleser til den beste, for alle har sine styrker og svakheter. Det finnes tester som finner ut hvilke som er raskest, hvilke som følger standarder best osv, men det har liten betydning for den allmenne nettsurfer.

Det som til syvende og sist har betydning for meg er hva slags muligheter jeg har utenom det å vise en nettside. Opera har tidvis vært veldig innovative, men de har både kopiert andres idéer og blitt kopiert. Likevel er det noen funksjoner Opera er alene om. Her lister jeg opp mine favoritter, og de jeg mener er viktigst i Opera.